• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Spotkanie misyjno-powołaniowe w Tygodniu Misyjnym

b_150_150_16777215_0___images_stories_zd.1.jpg

Dnia 23 października, w ramach Tygodnia Misyjnego odprawiona została Msza św.  w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Poznaniu. Eucharystię celebrowali: ks. Waldemar Babicz – Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, ks. dr Szymon Stułkowski – opiekun AKM-u, ks. dr Ambroży Andrzejak - misjolog i ks. Ryszard Bogusz - wieloletni misjonarz w Kamerunie.b_150_150_16777215_0___images_stories_zdj._2.jpg Eucharystia zgromadziła ok. 35 osób. Słowo wygłosił ks. Waldemar. Wspomniał na Sobór Watykański II, który podkreślił misyjność Kościoła i potrzebę ewangelizacji. Ks. Waldemar zaznaczył też, że głoszenie Ewangelii to obowiązek ciążący na każdym z nas.  Niestety są również i tendencje   negatywne – pomoc „misyjna” bez głoszenia Chrystusa. Dlatego musimy powtarzać za św. Pawłem, jak w Drugim Liście do Koryntian: „Biada mi, gdym nie głosił Ewangelii!”. Po Mszy św. wszyscy przeszli na salę, gdzie s. Barbara przybliżyła słuchaczom misje w Brazylii. Na początku przedstawiła kraj od strony geograficznej, gospodarczej i społecznej, oraz podzieliła się swoimi przeżyciami. Mówiła o pobycie w Kurytybie i Sao Paulo, gdzie miała możliwość zobaczenia z bliska życie „dzieci ulicy”  i slumsy. Brazylia to kraj kontrastów. Obecnie jest ona szóstą potęgą gospodarczą świata, a wciąż  w niej mamy niewolnictwo, w które popadają całe rodziny zadłużając się u pracodawcy. b_150_150_16777215_0___images_stories_zdj.3.jpgDzieci mimo obowiązkowego nauczania są analfabetami, gdyż nie stać ich na chodzenie do szkoły. W dzielnicach biedoty są bardzo często wyrzucane z „domów”. Muszą utrzymać się z handlu, żebrania, czy przeszukiwania wysypisk śmieci. Życie tych dzieci na ulicach bez dostatecznej ilości odzieży, wyżywienia, możliwości leczenia i środków do życia sprawia, że trafiają one na drogę przestępczości. b_150_150_16777215_0___images_stories_zdj._4.jpgI jak przestępcy są traktowane przez bogaczy, którzy wynajmują „brygady śmierci”, aby je zabijały. Obecna przemoc, skierowana przeciwko biednym dzieciom, nie jest czymś sporadycznym.To wszystko powoduje, że ginie szacunek dla życia ludzkiego. Na szczęście mieszkają również w Brazylii osoby, które bezinteresownie pomagają innym: wspomagając finansowo domy dziecka, zakony misyjne, pomagając przy „dzieciach ulicy”, czy młodocianym narkomanom w rzuceniu nałogu. Barwne opowieści s. Barbary i prezentacja multimedialna pozwoliły uświadomić uczestnikom spotkania na czym polega codzienność misyjnej posługi, oraz sytuację, w której znajdują się najbiedniejsi mieszkańcy miast w Brazylii.

Tomasz Piechowicz

Papieskie Intencje Misyjne

Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska