• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Spotkanie z kanadyjską Antarktydą

27 majab_150_150_16777215_0___images_stories_dsc01198.jpg br. w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym została odprawiona Msza św., którą sprawował o. Paweł Zając OMI z Obry. W homilii, skupiając się na treści czytań, których tematyka dotyczyła uwięzienia św. Pawła i Sylasa, celebrans podkreślił, że tamto doświadczenie apostołów dziś jest udziałem wielu chrześcijan w krajach misyjnych. Również misjonarze spotykają się często z wrogością ludności tubylczej. Doświadczenie misyjne nie zawsze jest sukcesem, zdarzają się i porażki. Wtedy trzeba nie poddawać się zniechęceniu, ale uwierzyć, że Zmartwychwstały Jezus daje radość nawet w cierpieniu, daje siłę i pomoc.

Po Mszy św. o. Paweł opowiedział nam o swoim dwuletnim stażu misyjnym w diecezji Churchill-Hudson Bay, kiedy był jeszcze diakonem. Od 2006 r. był wykładowcą historii Kościoła w obrzańskim scholastykacie, a od 2008 r. prefektem studiów w Obrze i adiunktem na WT UAM w Poznaniu. Na podstawie prezentacji ojciec w bardzo interesujący sposób rozpoczął od przedstawienia położeniab_150_150_16777215_0___images_stories_dsc01213.jpg i klimatu Antarktydy. Urzeka on misjonarzy swą prostotą i surowością. Zima trwa tu 9 miesięcy. Temperatury spadają do 40oC –83oC, gdy jest silny wiatr. Występują takie zjawiska, jak noce polarne, kiedy jest zupełnie ciemno, a z kolei latem słońce świeci przez całą dobę. W miesiącach letnich lód i śnieg topnieje i tundra zaczyna zielenieć. Wspomniana diecezja Churchill-Hudson Bay jest siedmiokrotnie większa od Polski. To olbrzymi, ale słabo zaludniony teren, zamieszkały głównie przez rdzenną ludność eskimoską. Eskimosi nazywani są w Kanadzie Inuitami, a ich język to inuktitut. Na terenie diecezji mieszka 32 tysiące osób, wśród których jest zaledwie 10 tysięcy katolików. Jest tu 16 misji katolickich, w których pracuje  dziewięciu księży, w tym pięciu oblatów, dwie siostry franciszkanki i dwie osoby świeckie. Dużą trudnością dla misjonarzy jest ogromny obszar do pokonania, jak też  charakter pracy z  miejscową ludnością, której nie brakuje problemów. Praca duszpasterska nie jest taka, jaką znamy z polskiej rzeczywistości. Polega ona na odwiedzaniu wspólnot, byciu z ludźmi, katechezie, sprawb_150_150_16777215_0___images_stories_dsc01214.jpgowaniu sakramentów, poznaniu i respektowaniu kultury i obyczajów. Ze względu na brak rodzimych powołań, świeccy chętnie pomagają misjonarzom w Kościele. Inuici są ludem głęboko wierzącym, łączącym wiarę ze swym codziennym życiem. Mają w sobie wielką radość życia i wielkie jego umiłowanie. Dziś, pomimo przeciwności i trudności, na jakie napotykają misjonarze, Ewangelia jest głoszona na biegunie północnym. Spotkanie zakończyła modlitwa o. Pawła w języku inuktitut za misjonarzy oraz wspomagających misje.

Papieskie Intencje Misyjne

Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska