• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Zgromadzenie Ducha Świętego (CSSp)

Charyzmat:  praca misyjna wśród ludów, grup i osób najbardziej opuszczonych oraz tam, gdzie Kościół z trudem znajduje pracowników.

Zgromadzenie Ducha Świętego zostało założone w 1703 r. przez ks. Klaudiusza Franciszka Poullarta des Places, a odnowione przez o. Franciszka Libermanna, który tak pisał o warunkach życia w Duchu Świętym, a jest to jego przeżyte doświadczenie: „Jeżeli Pan Jezus daje nam swego Ducha, to nie po to, byśmy żyli nawet po części według naszego ducha. On powinien być naszym kierownikiem, naszą miłością, naszym wszystkim… Jeżeli chcemy Go słyszeć i kroczyć pod Jego kierownictwem, to musimy zwracać uwagę na Jego natchnienia, mieć nasze spojrzenie zwrócone ciągle ku Niemu, praktykować wewnętrzne milczenie wszystkich władz naszej duszy, unikać zbyt wielkiej wewnętrznej aktywności… Wszystko powinno się czynić w całkowitym spokoju i uciszeniu duszy. W tym usposobieniu trzeba wszystkiego od Niego oczekiwać co spodoba się Jemu nam ukazać i kazać nam wykonać, a będziemy gotowi iść za Nim, nie wyprzedzając Go”.
Duchowość libermańską pełną gotowości wobec Ducha Świętego można sprowadzić do dwojakiej wierności: do wierności w kierowaniu życiem wewnętrznym, bo „Duch Święty jest duszą duszy naszej” i do wierności w działaniu zewnętrznym, szczególnie w działalności misyjnej, bo „Duch Święty jest także duszą Kościoła”.

*  Działalność  Zgromadzenia polega na pracy misyjnej wśród tych braci, którzy nie słyszeli jeszcze o Chrystusie i Jego zbawczej misji;
*  Zgromadzenie podejmuje także re-ewangelizację;
*  Jego członkowie są posyłani do uciśnionych i prześladowanych;
*  Wydają dwumiesięcznik „Posłaniec Ducha Świętego”;

Adres kontaktowy:


Dom Misyjny Zgromadzenia Ducha Świętego
ul. Dworcowa 16
62-041 Puszczykowo

www.duchacze.pl

Papieskie Intencje Misyjne

Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska