• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF)

Charyzmat: apostolat wśród tych, “których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz”.

Założyciel, o. Jan Chrzciciel Berthier, dał założonej przez siebie 28 września 1895 r. wspólnocie zakonnej nazwę Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Wzór Rodziny z Nazaretu wyciska więc głębokie znamię na duchowości Zgromadzenia, dlatego, że w Rodzinie z Nazaretu wzrastał Pan Jezus. Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i przekazywanie Jego darów określa misjonarski sposób życia i działania członków wspólnoty.


Jedność w Bogu jest dla Zgromadzenia wezwaniem do braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także wskazówką, by wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca.
Sposób życia misjonarzy musi być przeniknięty duchem Świętej Rodziny. Ojciec Berthier określa go jako ducha wzajemnego szacunku, posłuszeństwa, miłości bliźniego, pobożności, pokory, pracowitości, ubóstwa i czystości.

Misjonarze starają się przekazywać orędzie Chrystusa, który był posłany, aby “ubogim nieść dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, niewidomym przywracać wzrok i w ten sposób rozbitków obdarzyć wolnością”;

*  Istotnym zadaniem Zgromadzenia jest apostolat powołań i troska o osoby, które z powodu swego wieku albo ubóstwa nie mogły zostać kapłanami;
*  Ważną rolę w pracy apostolskiej zajmuje duszpasterstwo rodzin;
*  Misjonarze podejmują współpracę z osobami świeckimi;
*  Prowadzą rekolekcje ludowe itp.

Adresy kontaktowe:

Dom Prowincjalny Księży Misjonarzy Świętej Rodziny
ul. Małoszyńska 27
60-176 Poznań

Dom Księży Misjonarzy Świętej Rodziny
Bąblin 5
64-607 Kiszewo

www.msf.opoka.org.pl

Papieskie Intencje Misyjne

Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska