• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI)

Charyzmat:  Ewangelizacja najbardziej opuszczonych

Charyzmat oblatów niejako pulsuje w rytm bicia serca Założyciela, o. Eugeniusza de Mazenod, który był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu, na wzór Maryi, w najbardziej opuszczonych. Świadomość wielkiej miłości Boga, który wykupił ludzkość i zbawił Swoją Krwią, leży u podstaw Zgromadzenia, które powstało 25 stycznia 1816 r. Założyciel, który żył w czasach niezwykle trudnych, po rewolucji francuskiej, widział ludzi, którzy żyli i umierali w zupełnej ignorancji spraw dotyczących swego zbawienia, ludzi najbardziej ubogich, którzy zatracili największy skarb swego życia – Boga. Boga, który wciąż czekał, aby ich  na nowo przygarnąć do Swego serca i obdarzyć łaską życia wiecznego. I chociaż dzisiaj owi ubodzy nie zmieniają swej tożsamości, to jednak zmieniają swoje oblicze. Ubogi w sensie duchowym to ten, który w swoim życiu zagubił Boga, albo jeszcze o Nim nie słyszał.
Do tych właśnie, najuboższych, posłani są oblaci przez Boga i Kościół.
Tym, co na pierwszy rzut oka wyróżnia oblata wśród innych duchownych, jest Krzyż oblacki, który noszą na piersi. Krzyż jest sercem ich posłannictwa i znakiem niezwykłej miłości Boga do człowieka. Krzyż, który noszą na piersi przypomina im i tym, do których są posłani, że Bóg jest Miłością i pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. To oczyma Jezusa Ukrzyżowanego, oczyma pełnymi Jego miłości, starają się patrzeć na świat misjonarze oblaci.

*  Pierwsze miejsce w realizacji charyzmatu zajmuje głoszenie misji parafialnych;
*  Podejmują misję ad genteks;
*  Prowadzą parafie i opiekują się sanktuariami maryjnymi;
*  Prowadzą zespoły charytatywne;
*  Pracują w więzieniach, wśród robotników;
*  Otaczają duszpasterską troską emigrantów, ludzi z „marginesu”, narkomanów itp.;
*  Wydają dwumiesięcznik „Misyjne drogi”.

Adresy kontaktowe:

Dom Prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Ostatnia 14
60-102 Poznań

Dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
Chumiętki 22
63-840 Krobia

Dom zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i Seminarium
ul. Szkolna 12
64-211 Obra

www.oblaci.pl

Papieskie Intencje Misyjne

Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska