• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC)

Charyzmat – Aktualizacja apostolskiego powołania Ludu Bożego oraz zjednoczenie jego wysiłków w służbie apostolskiej misji Kościoła.

Stowarzyszenie zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego 21 kwietnia 1835 r. Jego celem  jest ożywianie wiary i rozpalanie miłości wśród Ludu Bożego oraz szerzenie wiary i miłości na całym świecie, aby jak najszybciej nastał jedna owczarnia i jeden Pasterz.
W sposób szczególny Stowarzyszenie pragnie budzić i pogłębiać u wszystkich wiernych świadomość ich apostolskiego powołania, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w apostolstwie oraz dopomagając im, aby byli dyspozycyjni i dobrze przygotowani do współpracy z innymi w działalności apostolskiej.

Jednym z głównych pól aktywności ojców i braci pallotynów jest apostolstwo świeckich;

*  Ojcowie i bracia pallotyni angażują się w działalność misyjną i re-ewangelizację;
*  Podejmują inicjatywy ekumeniczne;
*  Prowadzą szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i licealne;
*  Podejmują apostolstwo przez środki masowego przekazu oraz apostolstwo społeczne na rzecz ubogich, chorych i będących przedmiotem społecznej dyskryminacji;
*  Prowadzą liczne punkty charytatywne, hospicja i domy rekolekcyjne;
*  Szerokim polem działalności pallotynów jest duszpasterstwo parafialne oraz opieka nad sanktuariami;
*  Ożywioną działalność wydawniczą prowadzą wydawnictwa stowarzyszenia: „Pallotinum” w Poznaniu oraz „Apostolicum” w Ząbkach k. Warszawy.

Adres kontaktowy:

Dom Prowincjalny Księży Pallotynów
ul. Przybyszewskiego 30
60-959 Poznań

www.pallotyni.pl

Papieskie Intencje Misyjne

Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska