• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny (MSF)

Charyzmat: wspomaganie dzieła zjednoczenia chrześcijan, umacnianie katolików w wierze, szczególnie tam, gdzie jedność jest zagrożona.

Matka Założycielka bł. Bolesława Lament podkreślała, że Zgromadzenie kształtuje swoją duchowość na wzorze Świętej Rodziny, która czerpała swój ideał jedności z Trójcy Przenajświętszej.

Zatem “… potrzeba nam choć w przybliżeniu poznać życie Jezusa, Maryi i Józefa świętego i starać się przy łasce Bożej wstępować w ich ślady”.

Jako misjonarki Świętej Rodziny, powołane przez Boga do pracy w służbie jedności, siostry starają się pamiętać o osobistej konsekracji – we wzajemnych stosunkach, jak również w kontaktach z ludźmi kierować się miłością i szacunkiem oraz pokorą i prostotą, z gotowością służenia innym.

Siłą mobilizującą, w pracy właściwej zgromadzeniu, ma być – zgodnie z myślą przewodnią Matki Założycielki – zjednoczenie sióstr z Jezusem Eucharystycznym i nabożeństwo do Jego Boskiego Serca, którego miłość w Eucharystii się wyraża. Miłość do Serca Jezusowego ma być nacechowana duchem wynagrodzenia.

*  Jednym z głównych zadań sióstr jest wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży podczas katechizacji;
*  Wyrabianie postawy szacunku dla ludzi o innych przekonaniach religijnych;
*  Duszpasterstwo młodzieży;
*  Podejmowanie pracy dobroczynnej: poprzez pracę pielęgniarek i opiekunek parafialnych siostry pochylają się nad człowiekiem chorym, starszym, opuszczonym i ubogim, aby przyjść z pomocą, zaradzić potrzebom, ale i wnosić w ich życie nadzieję;
*  Część sióstr pracuje jako zakrystianki, organistki, sekretarki w instytucjach kościelnych, opiekunki parafialne.

Adres kontaktowy:

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny
ul. Szewska 18
61-760 Poznań

www.misjonarki-swietej-rodziny.org

Papieskie Intencje Misyjne

Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Z galerii...

Archidiecezja Poznańska