W sobotnie popołudnie w kaplicy Sióstr Klawerianek odbyła się uroczysta Msza Święta  z okazji Jubileuszu 125-lecia Zgromadzenia. Uczestniczyły  w niej osoby włączające się w działalność misyjną kościoła oraz przyjaciele wspólnoty poznańskiej. Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Bogu dziękczynienie za 125 lat służby kościołowi misyjnemu. Podczas homilii ks. Jacek Stępczak podkreślił, iż mandat posłannictwa głoszenia Dobrej Nowiny…

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, Kto we Mnie  wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J11, 25-26 Życzymy Wam wszystkim, by Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca i napełni je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. Z radosnym Alleluja oraz darem…

Od 8-10 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi przeżywali szkolne rekolekcje misyjne. Ostatni dzień  był przeznaczony na wspólny wyjazd i zwiedzanie  naszego muzeum oraz  podróż misyjną przez kontynenty .  

Jak wyobrażam sobie wioskę afrykańską? Dzieci z Sierakowa podczas misyjnych rekolekcji mogły poznać  misyjny świat, podziękować za dar wiary i zaangażować swoje serce, talenty i kreatywność w dzieło misyjne.  

Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat  działalności misyjnej Kościoła na spotkanie misyjne, które odbędzie się dnia 27 kwietnia (sobota) w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym. Rozpocznie się ono o godz. 16.00 uroczystą Eucharystią dziękczynną z okazji 125 rocznicy powstania…

Pragniemy serdecznie podziękować ks. proboszczowi Krzysztofowi Ratajczakowi i parafianom z parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie za zorganizowanie zbiórki zabawek dla dzieci w Kamerunie. Przekazany dar traktujemy jako wyraz dobroci i serca w niesieniu pomocy najmłodszym mieszkańcom w tym kraju. Bóg zapłać!    

Módlmy się za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych.  

© 2020 | Feeling & Design BIGSET