„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, Kto we Mnie  wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J11, 25-26 Życzymy Wam wszystkim, by Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca i napełni je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. Z radosnym Alleluja oraz darem…

Od 8-10 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi przeżywali szkolne rekolekcje misyjne. Ostatni dzień  był przeznaczony na wspólny wyjazd i zwiedzanie  naszego muzeum oraz  podróż misyjną przez kontynenty .  

Jak wyobrażam sobie wioskę afrykańską? Dzieci z Sierakowa podczas misyjnych rekolekcji mogły poznać  misyjny świat, podziękować za dar wiary i zaangażować swoje serce, talenty i kreatywność w dzieło misyjne.  

Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat  działalności misyjnej Kościoła na spotkanie misyjne, które odbędzie się dnia 27 kwietnia (sobota) w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym. Rozpocznie się ono o godz. 16.00 uroczystą Eucharystią dziękczynną z okazji 125 rocznicy powstania…

Pragniemy serdecznie podziękować ks. proboszczowi Krzysztofowi Ratajczakowi i parafianom z parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie za zorganizowanie zbiórki zabawek dla dzieci w Kamerunie. Przekazany dar traktujemy jako wyraz dobroci i serca w niesieniu pomocy najmłodszym mieszkańcom w tym kraju. Bóg zapłać!    

Módlmy się za lekarzy i personel organizacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych wojną, którzy ryzykują własne życie, aby ratować życie innych.  

© 2019 | Feeling & Design BIGSET