W sobotę 27 czerwca razem z s. Anną dziękowaliśmy Panu Bogu za lata służby misjom w Archidiecezji Poznańskiej. Każdy misjonarz i misjonarka „dlatego, że jest POSŁANY, doświadcza umacniającej obecności Chrystusa, który mu towarzyszy w każdej chwili życia i oczekuje go w sercu każdego człowieka” RM 88.

Młodzież z Akademickiego Koła Misjologicznego spotkała się 29 czerwca br. na tradycyjnym „misyjnym grillowaniu”. Spotkanie kończące kolejny rok misyjnego zaangażowania rozpoczęło się Eucharystią i postawieniem sobie pytania: „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?” Bez odpowiedzi na to pytanie misjonarz nie może wyruszyć w drogę… Spotkanie było okazją, by podsumować całoroczną pracę Koła i zaplanować najbliższą…

© 2019 | Feeling & Design BIGSET