KIBEHO – miejsce objawień Matki Słowa, która wzywa do nawrócenia, ucząc kochać krzyż, który wpisany jest w życiu każdego chrześcijanina. Jedno z najmłodszych Sanktuariów na świecie, przyciąga swoja prostota i głębią orędzia wiele tysięcy pielgrzymów z wszystkich kontynentów.

Powstała w 2018 roku Kaplica, na wzgórzu Kalwarii w Kibeho z pięknym ołtarzem Adoracji, ofiarowanym przez naszą Ojczyznę, by to miejsce stało się również kolejna Gwiazda Maryi i Centrum Modlitwy o Pokój. Dar, ten jest odpowiedzią na przynaglające wezwanie Maryi i podkreśla szczególne powołanie do modlitwy o pojednanie i pokój.

CEGIEŁKA – JAŁMUŻNA, to zaproszenie dla nas wszystkich, aby wokół Sanktuarium mógł powstać dom dla pielgrzymów przybywających do Kibeho. Fenomen wielkiej liczby pielgrzymów, osób chcących przeżyć rekolekcje, odnowę duchową, pogłębić swoją tożsamość chrześcijańską lub spędzić kilka dni w klimacie modlitwy pod opieką Maryi, stawia dziś przed nami – Pallotynami pracującymi w Sanktuarium, nowe i trudne wyzwanie: organizacji DOMU, który odpowie na te konkretne potrzeby pielgrzymów i wszystkich szukających Boga, pragnących z Bożą pomocą pojednać się z bliźnim (przypomnijmy straszne wydarzenie ludobójstwa, które przyniosło rozlew krwi i ogromny podział wśród mieszkańców Rwandy).

CENTRUM PIELGRZYMEK I POJEDNANIA, tak pragniemy nazwać to nowe dzieło. Jesteśmy świadomi, że wielkie dzieła powstają powoli i przy współpracy wielu. Wiemy, ze Kościół budowany jest przez chrześcijan z pomocą Bożą, trudem pracy i ofiarą duchową – materialną, wierzymy, ze tak będzie i tym razem.
PRACA do wykonania jest ogromna. Od remontów istniejącej części budynku, do budowy nowej kondygnacji byłego domu wspólnoty pallotyńskiej, który Pallotyni chcą przeznaczyć na ten cel – by służył wszystkim przybywających do Maryi.

 

Każda wasza ofiara duchowa czy materialna stanie się żywą CEGIEŁKĄ, która sprawi, aby to dzieło mogło zaistnieć.

 

Za wasza CEGIEŁKĘ składamy Bóg zapłać!

Ks. Zdzisław Prusaczyk, pallotyn

Archidiecezjalne Centrum Misyjne
Bank PEKAO S.A.  II Oddział w Poznaniu
Numer konta: 09 1240 1763 1111 0010 3572 8105

Z dopiskiem „Centrum Pielgrzymek i Pojednania