Święta Bożego Narodzenia przypadają w czasie, kiedy kończy się pora sucha a zaczyna deszczowa. Tam wszystko odradza się na nowo, co zupełnie zmienia klimat przeżywania świąt Narodzenia Zbawiciela. Można powiedzieć, że wraz z przyjściem Mesjasza, który daje pełnie życia, cały świat rodzi się na nowo. Krajobraz adwentu i Bożego Narodzenia w Boliwii jest zgodny z obrazem, który opisuje prorok Izajasz zapowiadając przyjście Mesjasza: „Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!” (Iz 35,1)
Wiele tradycji Bożonarodzeniowych Boliwii pokrywa się ze zwyczajami utrzymywanymi w Peru. Podobnie jak tam, również w tym kraju każda rodzina ma w domu swoją szopkę z wieloma figurkami. Zarówno przed jak i po oraz w święta Bożego Narodzenia ludzie masowo przynoszą figurki do kościoła, aby je poświęcić.
W Boliwii jest także zwyczaj, że cała rodzina zbiera się na wspólnej kolacji o północy w noc Bożego Narodzenia. Dlatego Pasterka odprawiana jest o 22:00 lub o 23:00, tak aby wierni mogli w niej spokojnie uczestniczyć, wrócić do domu i rozpocząć kolację o północy. Ta msza w nocy zwana u nas Pasterką, w Boliwii nazywa się Missa de Gallo (Msza koguta).
© 2020 | Feeling & Design BIGSET