Pan Jezus daje nam na wstępie tego Nowego Roku – przepiękna dedykacje z księgi Liczb: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
I tego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej na każdy dzień Nowego Roku 2020 z całego serca Wam życzymy.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET