W Centrum Misyjnym można nabyć materiały misyjne oraz pamiątki z misji

Miesięcznik „Echo z Afryki i innych kontynentów”
Dwumiesięcznik „Świat Misyjny”
Książka „Młodzieżowy wolontariat Misyjny”
Płyta CD „Ślady Afryki”
Książka „Matka Afryki”
Kartki robione z liści traw w Rwandzie
Różańce misyjne
Bębki małe i duże
Lutnie Pana małe i duże
Spadający deszcz
Magnesy z Indonezji
Grzechotki
Książka „Objąć Misje”