W Centrum Misyjnym można nabyć materiały misyjne oraz pamiątki z misji

Miesięcznik „Echo z Afryki i innych kontynentów”

Dwumiesięcznik „Świat Misyjny”

Książka „Młodzieżowy wolontariat Misyjny”

Płyta CD „Ślady Afryki”

Książka „Matka Afryki”

Kartki robione z liści traw w Rwandzie

Różańce misyjne

Bębki małe i duże

Lutnie Pana małe i duże

Spadający deszcz

Magnesy z Indonezji

Grzechotki

Książka „Objąć Misje”