Zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła przybiera różne formy w zależności od indywidualnych możliwości.
Jak przypomina Ojciec św. Jan Paweł II:

„Liczne są materialne i ekonomiczne potrzeby misji: chodzi nie tylko o założenie Kościoła z najkonieczniejszymi strukturami, jak kaplice, szkoły dla katechistów i seminarzystów, mieszkania, ale także o utrzymanie dzieł charytatywnych, wychowawczych i popierających rozwój człowieka, co stanowi bardzo szerokie pole działania, zwłaszcza w krajach ubogich. Kościół misyjny oddaje to, co otrzymuje; rozdaje ubogim to, co jego bogatsi członkowie oddają mu wielkodusznie do dyspozycji.”

Jedną z form zaangażowania w dzieło ewangelizacji jest patronat misyjny poprzez który, możemy otoczyć opieką duchową i materialną konkretnego misjonarza lub misjonarkę. Ofiarując za nich naszą codzienną modlitwę, dobre uczynki, radości i cierpienia przyczyniamy się również do pogłębienia naszej osobistej wiary.

Chętni do wsparcia materialnego działalności misjonarzy naszej archidiecezji mogą przesyłać ofiary na konto Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego z dopiskiem imienia i nazwiska wybranego misjonarza.

Archidiecezjalne Centrum Misyjne

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Poznaniu
Numer konta: 09 1240 1763 1111 0010 3572 8105

Patronat – ks. Marek Fischer

Patronat – ks. Henryk Jędrzejak