#TydzieńMisyjny2020 „Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując Kościół?” z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Ewangelia Jezusa nie dotarła jeszcze do wszystkich zakątków świata i ludzkich serc. Obowiązek i przywilej…

#TydzieńMisyjny2020 „Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Jeśli modlitwa, czyli osobista relacja miłości z Jezusem jest w centrum naszego życia, jeśli od niej zaczynamy i nią kończymy…

  „Kościół kontynuuje w dziejach misję Jezusa i posyła nas wszędzie, aby przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Żyjąc we wspólnocie Kościoła jesteśmy powołani i posłani,…

  „Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jesteśmy synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której świadectwo dał nam Jezus”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 We wspólnocie Kościoła, wraz z darem Chrztu Świętego, poprzez który stajemy się umiłowanymi synami i córkami Boga, otrzymujemy też…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020 3.Wtorek –19.10.2020 „Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Odpowiadając na Boże powołanie do dzielenia się darem wiary i bycia misjonarzami Dobrej…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020 Poniedziałek –19.10.2020   „Powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Każdy z nas, na mocy daru jakim jest Chrzest Święty, jest powołany…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020   Niedziela –18.10.2020 #NiedzielaMisyjna2020 #TydzieńMisyjny2020 „Jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem”. Z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Dzisiaj, w świecie naznaczonym cierpieniem i śmiercią spowodowanymi pandemią, potrzebujemy bliskich…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020 Sobota –17.10.2020   „Bóg zadaje nam pytanie: „Kogo mam posłać?”, i oczekuje od nas wielkodusznej i stanowczej odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Bóg wciąż szuka, kogo mógłby posłać na świat i do narodów, aby dawać świadectwo o Jego miłości, o Jego zbawieniu”. z…

„Pracujmy razem – każdy według swoich możliwości – dla rozszerzenia Królestwa Bożego na całym świecie. Bądźmy apostołami, a otrzymamy nagrodę apostołów.” bł. Maria Teresa Ledóchowska Nie ma chyba nic bardziej wielkiego niż być apostołem Jezusa, wybranym prze Niego i posłanym, aby głosić Dobrą Nowinę! Na mocy Chrztu św. każdy z nas nim jest i tylko…

Nikt nie został ochrzczony jako kapłan lub biskup. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni jako świeccy. Świeccy są bohaterami Kościoła. Dzisiaj szczególnie potrzebne jest poszerzenie przestrzeni dla bardziej wyrazistej kobiecej obecności w Kościele. Poprzez obecność świeckich rozumie się przede wszystkim tę kobiecą, ponieważ to kobiety zazwyczaj pozostawione są na uboczu. Powinniśmy promować włączanie kobiet w miejsca, gdzie podejmowane…

© 2020 | Feeling & Design BIGSET