Wyróżnione prace plastyczne w formie plakatu pt. „Pomagam misjom”  

W niedzielne popołudnie 2 czerwca grupa uczniów z klas siódmej i ósmej z Ogniska Misyjnego w Chociczy wraz z ks. Proboszczem odwiedziła nasze muzeum misyjne. Była to swego rodzaju nagroda za całoroczny trud włożony w pomaganie misjom Dziękujemy Wam, Nauczycielom oraz osobom z parafii pw. Miłosierdzia Bożego to, że pragniecie zmienić warunki życia dzieci, a…

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Biskup nominat jest znanym specjalistą w zakresie teologii pastoralnej, wieloletnim duszpasterzem rodzin oraz duszpasterzem akademickim, b. sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, a obecnie rektorem seminarium duchownego.  

W sobotnie popołudnie w kaplicy Sióstr Klawerianek odbyła się uroczysta Msza Święta  z okazji Jubileuszu 125-lecia Zgromadzenia. Uczestniczyły  w niej osoby włączające się w działalność misyjną kościoła oraz przyjaciele wspólnoty poznańskiej. Eucharystia była wielkim dziękczynieniem Bogu dziękczynienie za 125 lat służby kościołowi misyjnemu. Podczas homilii ks. Jacek Stępczak podkreślił, iż mandat posłannictwa głoszenia Dobrej Nowiny…

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem, Kto we Mnie  wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J11, 25-26 Życzymy Wam wszystkim, by Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca i napełni je światłem Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. Z radosnym Alleluja oraz darem…

Od 8-10 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi przeżywali szkolne rekolekcje misyjne. Ostatni dzień  był przeznaczony na wspólny wyjazd i zwiedzanie  naszego muzeum oraz  podróż misyjną przez kontynenty .  

© 2019 | Feeling & Design BIGSET