W miesiącu maju Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”.

Zgromadzenie zostało założone w 1894 r. przez bł. Marię Teresę Ledóchowską w szczególnym momencie historii, gdy Afryka końca XIX w. dźwigała ciężar niewolnictwa. Zgodnie z hasłem Założycielki: «Z rzeczy boskich najbardziej boską z jest współpraca nad zbawieniem dusz» – siostry klawerianki poświęcają temu celowi siebie same i całe swe życie, realizując go przede wszystkim poprzez…

Odwiedziny w Muzeum Misyjnym dzieci ze szkoły podstawowej w Poznaniu.

Bł Maria Teresa Ledóchowska Matce Bożej Dobrej Rady powierzyła założony przez siebie Instytut. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą  się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel  nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny,  Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli  poznać to, co się Tobie podoba…

Alleluja!   „Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” ( J 11,25)     Oto nadszedł dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, miłości, która zwyciężyła śmierć. Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstał niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas, niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem….

Z doświadczenia pamiętamy że w modlitwie jest siła i potęga. Razem możemy wymodlić cud i łaskę zatrzymania choroby. Niech zatem ten czas będzie dla nas wszystkich rozlaniem obfitości łask, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem wsparcia i ochrony duchowej. Niech stanie się dla każdego z nas Bożą tarczą obronną. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny polecamy Bogu…

W dniach 9-11 marca odbyły się w  szkole rekolekcje wielkopostne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie.  

Od 2 do 4 marca 2020 odbyły się rekolekcje w parafii św. Jerzego Poznaniu dla Szkoły Podstawowej

© 2019 | Feeling & Design BIGSET