Ksiądz Marek Fischer – Namibia

  • święcenia kapłańskie – 23. 05.1985 r. w Katedrze Poznańskiej
  • wyjazd do Namibii – 1991r
  • praca w Sambiu nad rzeką Kavango, na wschód od Rundu /Kavango (1991-1995)
  • proboszcz w parafii katedralnej w Rundu/Kavango (1995-2000)
  • praca w Seminarium Duchownym w Namibii jako formator i wykładowca (2000-2005)
  • praca w RPA w tamtejszym seminarium w Pretorii (2005- 2007)
  • powrót do Namibii i praca w  Windhoek w parafii Corpus Christi oraz wykładowca Prawa Kanonicznego i Teologii Moralnej w Seminarium Duchownym
  • od 1996r odpowiedzialny za formacje stałych diakonów

Chętni do wsparcia materialnego działalności misyjnej ks. Marka Fischera mogą przesyłać ofiary na konto Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego z dopiskiem- ks. Marek Fischer, Namibia.

Archidiecezjalne Centrum Misyjne
Bank PEKAO S.A.  II Oddział w Poznaniu

Numer konta: 09 1240 1763 1111 0010 3572 8105