Siostry Klawerianki zapraszają do współpracy misyjnej katechetów, animatorów, osoby prowadzące Ogniska Misyjne, Koła Misyjne czy Róże Żywego Różańca dla osób dorosłych.

Propozycja:

  • rekolekcje misyjne dla szkół podstawowych średnich
  • katechezy misyjne dla szkół podstawowych średnich
  • katechezy misyjno-powołaniowe skierowane do uczniów szkół średnich. Formy katechezy (lekcje religii lub spotkania ogólne wszystkich uczniów) do ustalenia. Zainteresowanych katechetów prosimy o kontakt z s. Barbarą Zdunek, tel. 783 013 107 lub adres mailowy: misje.poznan@gmail.com
  • spotkania misyjne z grupami misyjnymi działającymi przy parafiach

AKTUALNOŚCI

10 września br. (wtorek) odbędzie w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym spotkanie misyjne. Rozpocznie je Msza św….

Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a…