10 września br. (wtorek) odbędzie w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym spotkanie misyjne. Rozpocznie je Msza św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych, której przewodniczył będzie o. Wojciech…

Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat  działalności misyjnej Kościoła na spotkanie misyjne,…

© 2020 | Feeling & Design BIGSET