Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat  działalności misyjnej Kościoła na spotkanie misyjne, które odbędzie się dnia 27 kwietnia (sobota) w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym. Rozpocznie się ono o godz. 16.00 uroczystą Eucharystią dziękczynną z okazji 125 rocznicy powstania…

© 2019 | Feeling & Design BIGSET