Ksiądz Henryk Jędrzejak – Kamerun

 

Święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.1985 r. z rąk ks. abpa Jerzego Stroby w Poznaniu.

Wyjechał do Kamerunu 3.12.1990r. i podjął pracę w diecezji Sangmelima. Obecnie pracuje w diecezji Ebolowa, w parafii Wom- Yanda.

Chętni do wsparcia materialnego działalności misyjnej ks. Henryka Jędrzejaka mogą przesyłać ofiary na konto Archidiecezjalnego Centrum Misyjnego z dopiskiem – ks. Henryk Jędrzejak, Kamerun.

 

Archidiecezjalne Centrum Misyjne
Bank PEKAO S.A.  II Oddział w Poznaniu

Numer konta: 09 1240 1763 1111 0010 3572 815