W czwartek 28 maja w Centrum Formacji Misyjnej odbyła się uroczystość wręczenia krzyży misyjnych 13 misjonarkom i misjonarzom. Abp Salvatore Pennacchio wręczył krzyże tym, którzy w tym roku przygotowywali się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie do wyjazdu na placówki misyjne. Nawiązał w ten sposób do tradycji misyjnego posłania w Gnieźnie, u grobu św. Wojciecha,…

W miesiącu maju Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET