Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Czy my naprawdę Czekamy na Pana? Nasz czas jest ograniczonym czasem, jesteśmy wezwani, by żyć świadomie każdą chwila i zastanowić się, jaki ślad pragniemy zostawić po sobie na tym świecie?
Życzymy wszystkim owocnego czasu Adwentu!

© 2020 | Feeling & Design BIGSET