Celem naszych spotkań misyjnych w tym nadzwyczajnym miesiącu było wrażliwienie uczniów na potrzeby rówieśników w krajach misyjnych oraz pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością za misje. Może dla niektórych, to będzie początek przygody z misjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET