W tym razem  Kolędnicy  Misyjni spotkali się 11 stycznia w parafii w Misyjnym Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Obrze. W większości uczestnikami spotkania były dzieci zrzeszone w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Tworząc grupy kolędnicze, dzieci w tym roku zbierały datki na rzecz swoich rówieśników w Amazonii. Przedstawiciele z 16 parafii utworzyli grupę liczącą 360 osób.Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. bp. Grzegorz Balcerek, który podziękował małym misjonarzom za trud kolędowania i za piękne świadectwo bycia głosicielem Dobrej Nowiny wszystkim spotkanym na kolędniczym szlaku. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy udali się do szkoły podstawowej na dalszą część świętowania. Animację muzyczną i dobrą zabawę prowadził p. Michał wspólnie z s. Anną. Niesamowita niespodzianką dla dzieci było spotkanie  z klerykami Douglasem z Kamerunu oraz z Hyacyntem z Nigerii, którzy odbywają swoją formację w oblackim WSD. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom  i ich opiekunom za przybycie na doroczne święto oraz za wsparcie projektu związanego z zakupem paneli solarnych dla misji w kameruńskim buszu, gdzie pracuje ks. Henryk Jędrzejak, misjonarz z archidiecezji poznańskiej. Niech radość bycia małym misjonarzem i pomocnikiem Jezusa towarzyszy zawsze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET