Zapraszamy wszystkich chętnych, których sprawa głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu  całemu światu jest bliska, a także tych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat  działalności misyjnej Kościoła na spotkanie misyjne, które odbędzie się dnia 27 kwietnia (sobota) w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym.
Rozpocznie się ono o godz. 16.00 uroczystą Eucharystią dziękczynną z okazji 125 rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawerianek.

Po Mszy św. na auli  ks. Jacek Stępczak, były misjonarz w Zambii, a obecnie proboszcz parafii pw. św. Józefa w Środzie Wlkp. przedstawi postać bł. Marii Teresy Ledóchowskiej  widzianą oczami misjonarza.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET