W tym roku polscy kolędnicy misyjni będą głosić Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela świata, który przyniósł ludziom zbawienie oraz prawo miłości i przebaczania. Przypomną też mieszkańcom swoich parafii, że są „ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” poproszą ich również o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w Amazonii, a także zwrócą uwagę na potrzebę troski o lasy i przyrodę.

ŚWIĘTOWANIE MAŁYCH MISJONARZY

Wszystkich zaangażowanych w dzieło kolędowania misyjnego oraz wszystkie dzieci pragnące poznać świat swoich rówieśników z krajów misyjnych serdeczne zapraszamy na spotkanie z okazji Misyjnego Dnia Dziecka, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2020 r. w parafii pw. św. Jakuba Większego, ul. Szkolna 12 w Obrze oraz w Szkole Podstawowej im. Misjonarzy Oblatów, ul. Szkolna 19.
W czasie trwania tego świętowania będzie możliwość wzięcia udziału w misyjnej zabawie fantowej (cena losów: 5 zł), z której dochód pragniemy przeznaczyć jako naszą cegiełkę na założenie instalacji elektrycznej w oparciu o panele słoneczne na misji w Kamerunie, gdzie pracuje nasz misjonarz ks. Henryk Jędrzejak. Dzięki instalacji elektrycznej ks. Henryk mógłby w lodówce przechowywać szczepionki, czy też niektóre lekarstwa dla pobliskiego szpitalika, który nie ma takich możliwości.
Opiekunów prosimy o zgłaszanie grup do Centrum Misyjnego w terminie do dnia 24 grudnia 2019 r., drogą mailową – misje.poznan@gmail.com lub telefoniczną – 693 053 901.
Uwaga: Prosimy, aby Kolędnicy Misyjni przyjechali w strojach kolędniczych z transparentem zawierającym nazwę miejscowości i gwiazdą. Prosimy też o zabranie ze sobą obuwia zmiennego.

PROGRAM
9.00 – Zapisy grup w recepcji – w parafii pw. św. Jakuba Większego, ul. Szkolna 12 w Obrze
Dla grup, które przyjadą wcześniej jest możliwość zwiedzenia muzeum misyjnego.
10.00 – Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Szymona Stułkowskiego w parafii pw. św. Jakuba Większego, ul. Szkolna 12
– poczęstunek w Szkole Podstawowej dla wcześniej zgłoszonych uczestników
– zakup losów, instrumentów muzycznych z Indonezji oraz pamiątek z Rwandy
12.00 – Słowo powitania – ks. Dawida Stelmacha, dyrektora PDM
– spotkanie z klerykami oblackimi z Afryki
14.00 – Rozesłanie
Uwaga: Prosimy, aby Kolędnicy Misyjni przyjechali w strojach kolędniczych z transparentem zawierającym nazwę miejscowości i gwiazdą. Prosimy też o zabranie ze sobą obuwia zmiennego.
Parking dla przyjeżdzających grup będzie przy szkole.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET