W Afryce każdy chciałby się uczyć i wszystkie dzieci tęsknią za tym, by móc chodzić do szkoły. Niestety w Kamerunie tylko 30 procent dzieci ma to szczęście, że może uczęszczać do szkoły. Są to w większości dzieci objęte Adopcją Serca, którym rodziny z Polski opłacają szkołę. Na naszych misjach mamy około 2 tysięcy  dzieci, które dzięki temu dziełu, mogą chodzić do szkoły. Dzieci mają zajęcia w szkole i muszą odrabiać lekcje, ale wygląda to nieco inaczej niż w Polsce, gdyż nie wszystkie mają podręczniki. Klasy od 0 do 4 przychodzą do szkoły z tabliczką i muszą uczyć się wszystkiego na pamięć. Dopiero od 4 klasy, kiedy dzieci nauczą się dobrze pisać dostają zeszyt i ołówek. W szkole katolickiej, którą prowadzimy staramy się, żeby dzieci miały książki, które dostają do domu na cały rok i dzięki  temu mogą się uczyć.

s. Immakulata Faustynowicz CSSMA, Nguelemendouka Kamerun

© 2020 | Feeling & Design BIGSET