Dzieci z koła misyjnego działającego przy Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Poznaniu kolędowały wczoraj w Parafii pw. Świętego Krzyża, przypominając wszystkim radosną wieść, że narodził się nam Zbawiciel. Wraz z aniołami „zwiastowały radość wielką” i głosiły: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Opowiadając o życiu dzieci w Kolumbii, przypomniały wszystkim, że mamy braci i siostry na krańcach świata, którzy czekają na naszą miłość i solidarną pomoc.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za misyjne zaangażowanie oraz Księdzu Proboszczowi i parafianom za życzliwe przyjęcie.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET