„Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej, która jak Ty, dotykając, leczyła trędowatych, prosimy Cię, otwieraj nasze oczy na potrzeby ludzi i pomagaj nam naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich…”

27 września to dzień spotkania i modlitwy przy grobie Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej. Polecaliśmy Panu Bogu powierzone nam intencje, dzieło misyjne Kościoła oraz prosiliśmy o łaskę jej beatyfikacji.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET