W niedzielę, 24 października 2021 r., w Kościele obchodzony będzie 95. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom.

Nie możemy zatrzymać dla siebie spotkania z Bogiem, który dotknął naszych serc i który dokonał cudownych dzieł. Jak Apostołowie, dzielmy się miłością, której doświadczyliśmy. To, co otrzymaliśmy od Boga, jest darem dla innych. A im bardziej się tym dzielimy, tym bardziej wzrasta nasza wiara. Misjonarze są inspirowani przez miłość Boga, aby zostawić siebie, swoje lęki, aby dotrzeć do wszystkich narodów. Z podstawowego powodu – wdzięczności. Są ludźmi wdzięcznymi.

kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów

© 2020 | Feeling & Design BIGSET