Z doświadczenia pamiętamy że w modlitwie jest siła i potęga. Razem możemy wymodlić cud i łaskę zatrzymania choroby. Niech zatem ten czas będzie dla nas wszystkich rozlaniem obfitości łask, przeniknięcia serc głębokim pokojem, czasem wsparcia i ochrony duchowej. Niech stanie się dla każdego z nas Bożą tarczą obronną. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny polecamy Bogu osoby dotknięte chorobą, ich rodziny oraz cały personel medyczny służący pomocą potrzebującym.

Z darem modlitwy

siostry klawerianki

 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET