Sercem misji Kościoła jest modlitwa.
Modlitwa jest kluczem żebyśmy mogli wejść w dialog z Ojcem.
Za każdym razem, gdy czytamy mały fragment z Ewangelii słuchamy Jezusa
mówiącego do nas.
Rozmawiamy z Jezusem.
Słuchamy Jezusa i odpowiadamy.
I to jest modlitwa.
Modląc się, zmieniamy rzeczywistość.
I zmieniamy nasze serca.
Nasze serce zmienia się, gdy się modlimy.
Możemy zrobić wiele rzeczy, ale bez modlitwy to nie działa.
Módlmy się, aby nasza relacja z Jezusem Chrystusem była karmiona Słowem Bożym
i życiem modlitwy.
W ciszy, wszyscy, każdy modli się sercem.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET