Dialog jest drogą do nowego spojrzenia na rzeczywistość, do przeżywania z pasją wyzwań związanych z budowaniem dobra wspólnego.
Módlmy się, abyśmy w sytuacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i konfliktowych byli architektami dialogu, architektami przyjaźni, odważnymi i pełnymi pasji, mężczyznami i kobietami, którzy zawsze wyciągają rękę i aby nie było miejsca na wrogość i wojnę.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET