▶️INTENCJA MISYJNA – MARZEC
SAKRAMENT POJEDNANIA🛐
▶️Kiedy idę do spowiedzi, to po to, aby doznać uzdrowienia, uleczyć moją duszę.
Aby wyjść z większym zdrowiem duchowym. Aby przejść od nędzy do miłosierdzia.
A centrum spowiedzi nie są grzechy, które wypowiadamy, ale Boża miłość, którą otrzymujemy i której zawsze potrzebujemy.
Centrum spowiedzi jest Jezus, który czeka na nas, słucha nas i przebacza nam.
Pamiętajmy o tym: jesteśmy w sercu Boga przed naszymi błędami.
I módlmy się, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z nową głębią oraz smakowali Bożego przebaczenia i nieskończonego miłosierdzia. I módlmy się, aby Bóg dał swojemu Kościołowi miłosiernych kapłanów, a nie gnębicieli.
© 2020 | Feeling & Design BIGSET