Wiele osób cierpi z powodu poważnych trudności, z jakimi się borykają.

Możemy im pomóc, towarzysząc im na drodze pełnej współczucia, która zmienia życie osób i przybliża ich do Serca Chrystusa, który przyjmuje nas wszystkich w rewolucji czułości.

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET