Właściwym powołaniem Kościoła jest ewangelizacja, która nie jest prozelityzmem, nie. Ewangelizacja jest powołaniem, a wręcz, tożasmość Kościoła polega na ewangelizacji.

Pamiętajmy, że Kościół zawsze ma trudności, zawsze ma kryzysy, bo jest żywy. Żywe istoty przechodzą kryzys. Tylko umarli nie wchodzą w kryzys.
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do zreformowania się w świetle Ewangelii.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET