W Święto Chrztu Pańskiego, w Archidiecezjalnym Centrum Misyjnym w Poznaniu odbyło się spotkanie opłatkowe dla grupy Rodziców Adopcyjnych wspierających projekt „Pomoc sierotom z Kitwe” w Zambii.

Odpowiedzialny za projekt ks. Jacek Stępczak opowiedział o aktualnej działalności oraz rozwoju ośrodka „Dzieci Betlejem” w Kitwe oraz przekazał świąteczne pozdrowienia od podopiecznych.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem oraz wizytą w naszym Muzeum Misyjnym.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET