W dniach od 28 do 29 lipca ks. bp Mirosław Gucwa, ordynariusz diecezji Bouar w Republice Środkowoafrykańskiej, przebywał w Poznaniu i Kaliszu. Odwiedził również Centrum Misyjne.

Biskup Mirosław Gucwa znany jest jako niestrudzony człowiek dialogu z muzułmanami. Utworzył Międzyreligijną Platformę Pokoju, której prace pozwoliły uniknąć wielu masakr w czasie trwającego w Środkowej Afryce konfliktu i położyć fundamenty pod pokojowe współistnienie. Pozostaje też mocno zaangażowany na rzecz rozwoju, m.in. jako promotor centrum alfabetyzacji dla kobiet, które mają w tym kraju utrudniony dostęp do nauki.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspólnie z ks. bp. Mirosławem Gucwą realizuje projekty wspierające Republikę Środkowoafrykańską.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET