Spotkania misyjne w Szkole Podstawowej w Rogalinie.
Uczniowie przekazali pudełko z przyborami szkolnymi dla potrzebujących rówieśników. Dziękujemy za ten dar serca.
© 2020 | Feeling & Design BIGSET