W niedzielę 28 czerwca, po kilkumiesięcznej przerwie, odbyło się spotkanie Koła Misyjnego
działającego przy Centrum Misyjnym w Poznaniu. Spotkanie było okazją, aby podczas
Eucharystii polecać Panu Bogu sprawy misji i aby dowiedzieć się więcej o dziele Adopcji
Serca oraz misyjnej wyprawie Rodziców Adopcyjnych na Wyspy Zielonego Przylądka.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET