FILIPINY

Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla każdego Chrześcijanina. Wielki Tydzień to czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa. Nigdzie na świecie jego obchody nie są tak spektakularne, żarliwe i szokujące, jak na Filipinach. Co roku setki wiernych smaga i biczuje swoje ciała, w procesjach noszone są krzyże, a kilku śmiałków składa również ofiarę, upamiętniając śmierć Jezusa, poprzez ukrzyżowanie. Rytuały te, krytykowane przez Kościół katolicki, zdaniem Filipińczyków są świadectwem wiary, aktem pokuty, bądź sposobem na wybłaganie łaski.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET