„Przyjście Jezusa przypieczętowuje przymierze między Bogiem a ludzkością. Narodziny Bożego Dziecka, świętowane rok po roku, utrzymują nasze serca wciąż otwarte, by postrzegały wszystko w nowy sposób spoglądając oczami Jezusa na każdą osobę, na każdy lud i każdą kulturę. Niech Józef i Maryja będą naszymi nauczycielami i przewodnikami w spotkaniu z Jezusem. Niech Józef i Maryja pomogą nam zobaczyć rzeczywistość ich doświadczenia Boga, który objawia się w sposób niespodziewany ponieważ dla Niego nie ma nic niemożliwego. Niech Boże Narodzenie skieruje spojrzenie każdego z nas na cud wcielenia się Boga w piękno dziecka narodzonego po to, by uwolnić ludzką historię z egoizmu i ucisku. Niech ten czas otworzy nasze oczy, abyśmy dostrzegali Wcielonego Boga w sercu tego świata, a jednocześnie wznieśli nasze spojrzenie ku niebu w dziękczynieniu za Wcielenie, za obecność Emmanuela, Boga pośród nas”.

Z darem modlitwy siostry Klawerianki

© 2020 | Feeling & Design BIGSET