CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

Po mrokach śmierci jaśnieje światło Zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą Prawdą i Życiem.

Radując się wolnością, którą niesie Chrystus pragniemy  życzyć dużo Nadziei, która była potrzebna w Wielki Piątek, Wiary, która była poddana próbie w Wielką Sobotę i Miłości, która powstałą do nowego życia w Wielką Niedzielę.

Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi, umacnia i towarzyszy w niełatwej codzienności.

Z darem modlitwy

Siostry Klawerianki

© 2020 | Feeling & Design BIGSET