Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Niech moc zmartwychwstania przezwycięży nienawiść, przemoc i wojny na Ukrainie, w Iraku, Syrii i tylu miejscach Afryki.

Z darem modlitwy

Siostry Klawerianki

© 2020 | Feeling & Design BIGSET