Alleluja!

 

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” ( J 11,25)

 

 

Oto nadszedł dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, miłości, która zwyciężyła śmierć.

Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstał niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas, niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem. Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana doprowadzą nas wszystkich do nowego życia w Chrystusie

Radosnego Alleluja

© 2020 | Feeling & Design BIGSET