Bł Maria Teresa Ledóchowska Matce Bożej Dobrej Rady powierzyła założony przez siebie Instytut.

Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Rady
Panie, Ty wiesz, jak w niepewności i lęku rodzą  się w nas śmiertelnych nasze zamysły, udziel  nam Twojej mądrości za przyczyną Maryi Panny,  Rodzicielki Twojego Syna, abyśmy dzięki niej mogli  poznać to, co się Tobie podoba i znaleźli słuszne  wyjście w naszych trudnościach. Przez Chrystusa,  Pana naszego. Amen.

© 2020 | Feeling & Design BIGSET