Rozpoczął się w Kościele piękny czas Adwentu, w którym mamy przygotować nasze serca na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Przed wiekami, kiedy „nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Swojego Syna Jednorodzonego” (Ga 4, 4). Dzisiaj Historia Zbawienia zatacza swoje koło w liturgii Kościoła. To ona prowadzi nas do miejsca Nowego Narodzenia. Nie zmarnujmy adwentowych dni. Odrzućmy od siebie świadomość wielu rzeczy i…

Pozdrawiam serdecznie z naszej placówki misyjnej w Puerto Libertad w Argentynie. Nie mam słów wdzięczności za ten szczególny DAR SERCA, na rzecz naszych ubogich dzieci, dla których organizujemy dożywianie tzw. KUBEK MLEKA. Dzieci mogą z niego korzystać w sześciu miejscach naszej parafii, od poniedziałku do piątku. Kupujemy również różne artykuły żywnościowe do Caritasu, aby pomóc…

W niedzielę 8 listopada obchodzimy dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy o wszystkich naszych braciach i siostrach prześladowanych za wiarę w naszych modlitwach. Modlitwa za prześladowany Kościół Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,wzmocnij nasze Siostry i Braci,którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą…

W intencji na listopad, Papieża, zaprasza do refleksji nad rozwojem sztucznej inteligencji podkreślając, że powinna ona szanować godność człowieka oraz stworzenia. Należy zachować świadomość niebezpieczeństw, jakie może przynieść nieograniczony postęp: nierówność szans i dyskryminację. Franciszek wyraża pragnienie, obecne w encyklice „Fratelli tutti”: „Byłoby dobrze, gdyby wzrostowi innowacji naukowych i technologicznych towarzyszyła również coraz większa sprawiedliwość…

#TydzieńMisyjny2020 „Czy jesteśmy gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej wierze w Boga, Miłosiernego Ojca, aby głosić Ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, aby mieć udział w Bożym życiu Ducha Świętego budując Kościół?” z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Ewangelia Jezusa nie dotarła jeszcze do wszystkich zakątków świata i ludzkich serc. Obowiązek i przywilej…

#TydzieńMisyjny2020 „Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale to powołanie możemy dostrzec tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem żyjącym w swoim Kościele”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Jeśli modlitwa, czyli osobista relacja miłości z Jezusem jest w centrum naszego życia, jeśli od niej zaczynamy i nią kończymy…

  „Kościół kontynuuje w dziejach misję Jezusa i posyła nas wszędzie, aby przez nasze świadectwo wiary i głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Żyjąc we wspólnocie Kościoła jesteśmy powołani i posłani,…

  „Nasze osobiste powołanie wynika z faktu, że jesteśmy synami i córkami Boga w Kościele, będącym Jego rodziną, braćmi i siostrami w tej miłości, której świadectwo dał nam Jezus”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 We wspólnocie Kościoła, wraz z darem Chrztu Świętego, poprzez który stajemy się umiłowanymi synami i córkami Boga, otrzymujemy też…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020 3.Wtorek –19.10.2020 „Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas, sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja” odnalezionego i odnowionego przez dar z siebie”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Odpowiadając na Boże powołanie do dzielenia się darem wiary i bycia misjonarzami Dobrej…

Fragmenty z Orędzia papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2020 Poniedziałek –19.10.2020   „Powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa”. z Orędzia na Światowy Dzień Misyjny 2020 Każdy z nas, na mocy daru jakim jest Chrzest Święty, jest powołany…

© 2020 | Feeling & Design BIGSET