„Podajmy sobie ręce, by nas było więcej”

„Pokój i Dobro!”

Z tymi właśnie hasłami na ustach wyruszyli pod opieką katechetki Bogumiły Nowak, Kolędnicy Misyjni składający się z trzech grup: dwóch młodszych i starszej, na ulice naszych wiosek, aby nieść pomoc dzieciom w Rwandzie i w Burundi. Swoje wielkie przygotowania do misyjnego kolędowania zaczęli od modlitwy, a następnie od małej lekcji geografii dotyczącej Rwandy i Burundi, z której dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o tych krajach. Poznali potrzeby swoich rówieśników z Rwandy i z Burundi realizując tematy: „Podajmy sobie ręce, by nas było więcej” i „Pokój i dobro”. To wszystko jeszcze bardziej ich uświadomiło, jak bardzo może być pomocny każdy z nich.

Dzieci uczyły się swoich ról, a rodzice przygotowywali dla nich piękne stroje. Uczniowie wykonali również gazetkę o tych ciekawych państwach, gwiazdę i skarbonki. W Uroczystość Świętej Rodziny wzięli udział we Mszy Świętej, a na drogę misyjnego kolędowania pobłogosławił ich ks. Tomasz Tomczak, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy. Wyruszyły jako mali misjonarze, aby nieść Dobrą Nowinę do rodzin. Dzielili się opłatkiem i przedstawiali kolędniczą scenkę o narodzonym Zbawicielu swoim słowem i śpiewem kolęd. Nie zabrakło też wzruszeń do łez, życzeń, uśmiechu oraz uścisków. Pukali do drzwi wszystkich mieszkańców, tych starszych i młodszych. I tak kolędowali przez trzy dni. Odwiedzili również  przydrożne sklepy oraz zakłady fryzjerskie. To wyjątkowa okazja, aby przez modlitwę i dary materialne wspomóc dzieci z Rwandy i Burundi. Kolędnicy dziękowali za złożone ofiary i słodkości. Przez następne dwa dni kolędowali w Publicznym Przedszkolu w Tuchorzy, Starej Tuchorzy, Kiełpinach, Siedlcu, Niepublicznym Przedszkolu A, Be, Ce w Siedlcu oraz w swojej szkole. Zawitali jeszcze do Dyrekcji Szkoły i pozostałych pracowników. Odwiedzili również swoją Gminę w Siedlcu. I tak stali się małymi pomocnikami misjonarzy, którzy nieśli pomoc duchową i materialną dzieciom  z Rwandy i Burundi. Wszędzie bez wyjątku byli przyjmowani bardzo mile, serdecznie i ciepło.  Za wszystko i wszystkim serdecznie dziękowali. Niech Boża Dziecina obficie wszystkim błogosławi – BÓG ZAPŁAĆ!

 Katechetka Bogumiła Nowak z Kolędnikami Misyjnymi

© 2020 | Feeling & Design BIGSET