W niedzielę 8 listopada obchodzimy dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy o wszystkich naszych braciach i siostrach prześladowanych za wiarę w naszych modlitwach.
Modlitwa za prześladowany Kościół
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,wzmocnij nasze Siostry i Braci,którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością,aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swą ufność,a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa i obdarz pewnością, że ich imiona są zapisane w Księdze Życia. Daj im do naśladowania Chrystusa siłę, która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
© 2020 | Feeling & Design BIGSET