Pozdrawiam serdecznie z naszej placówki misyjnej w Puerto Libertad w Argentynie. Nie mam słów wdzięczności za ten szczególny DAR SERCA, na rzecz naszych ubogich dzieci, dla których organizujemy dożywianie tzw. KUBEK MLEKA. Dzieci mogą z niego korzystać w sześciu miejscach naszej parafii, od poniedziałku do piątku. Kupujemy również różne artykuły żywnościowe do Caritasu, aby pomóc ubogim i wielodzietnym rodzinom. Z pomocą żywnościową udajemy się także do Indian Guarani mieszkających w trzech wioskach na terenie naszej parafii. Niech Bóg Wszechmogący wynagrodzi Wam za wszelkie dobro, które spływa przez Wasze ręce na drugiego człowieka, a Matka Najświętsza niech wspiera swoimi łaskami. Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobo!

o. Sylwan Jędryka OFM

© 2020 | Feeling & Design BIGSET