Od 8-10 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi przeżywali szkolne rekolekcje misyjne. Ostatni dzień  był przeznaczony na wspólny wyjazd i zwiedzanie  naszego muzeum oraz  podróż misyjną przez kontynenty .

 

© 2020 | Feeling & Design BIGSET